Puntutanen lehen diseinua da hau, bertso baten egitura oinarri hartuta sortutako diseinua.